Antonie G. Beiske

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Antonie G. Beiske

Trygve Holmøy, Kjersti Træland Hanssen, Antonie G. Beiske
06.03.2012
More than 7000 people in Norway suffer from multiple sclerosis (MS) ( 1 ), which is the most frequently occurring disease causing neurological disability in young adults. The disease strikes women...
Trygve Holmøy, Kjersti Træland Hanssen, Antonie G. Beiske
06.03.2012
Drøyt 7000 personer i Norge har multippel sklerose (MS) ( 1 ), som er den hyppigste sykdomsårsaken til nevrologisk invaliditet hos unge voksne. Sykdommen rammer kvinner om lag dobbelt så hyppig som...