Anton Langebrekke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anton Langebrekke

Rune Svenningsen, Anton Langebrekke, Erik Qvigstad
06.09.2007
Ektopiske graviditeter omfatter alle graviditeter implantert utenfor uterinhulen. Samlet insidens er 20 per 1 000 graviditeter ( 1 ), hvorav 97 % lokaliseres i egglederne ( 2 ). Den proksimale del av...
Anton Langebrekke, Hans-Olaf Johannessen, Erik Qvigstad
26.06.2008
Endometriose er en tilstand med ektopisk endometrievev utenfor livmorhulen, vanligvis lokalisert i bekkenet, og som induserer en kronisk inflammatorisk reaksjon. Sykdommen kan medføre ulike plager,...
Anton Langebrekke, Olav Istre, Anne Cecilie Hallqvist, Tom William Hartgill, Mathias Onsrud
20.10.2002
Basert på en artikkel publisert i The Journal of the American Association of Gynecologic Laparascopists (18) Endometriekarsinom er i ferd med å bli den vanligste gynekologiske kreftform hos kvinner...
Anton Langebrekke
04.03.2011
Gomel, Victor Brill, Andrew I. Reconstructive and reproductive surgery in gynecology 322 s, tab, ill. London: Informa Healthcare, 2010. Pris GBP 175 ISBN 978-041541955-0 Dette er en lærebok i moderne...