Annika Jøntvedt Bock

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Annika Jøntvedt Bock

Bente Jannestad, Hilde Kristin Skudal, Annika Jøntvedt Bock, Moritz Bøhme, Torkjell Nøstdahl
25.02.2019
A middle-aged man was hospitalised with suspected sepsis. He had recently had a long period of illness requiring intensive care, and had been discharged from hospital three days prior to his current...
Bente Jannestad, Hilde Kristin Skudal, Annika Jøntvedt Bock, Moritz Bøhme, Torkjell Nøstdahl
20.02.2019
En middelaldrende mann ble innlagt på sykehus med mistanke om sepsis. Han hadde nylig gjennomgått et lengre sykeleie med behov for intensivbehandling og var blitt utskrevet tre dager før den aktuelle...