Annette Svae

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Annette Svae

Annette Svae
21.04.2015
Doctors need to participate in the debate on legalisation and regulation of illegal substances, because this topic is within their area of responsibility. The debate is not only about the...
Annette Svae
21.04.2015
Legene må delta i debatten om legalisering og regulering av illegale stoffer, da temaet ligger innenfor deres ansvarsområde. Debatten handler ikke kun om å innføre legale, regulerte utsalgssteder...