Annette Onken

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Annette Onken

Kathrine Stene-Johansen, Hans Erik Heier, Annette Onken, Kjell Skaug
20.05.2010
Hepatitt A-smitte kan overføres ved transfusjon dersom en blodgiver gir blod i den viremiske fasen. Risikoen er liten, men vil aldri kunne elimineres. Tidligere immunisering synes ikke å hindre...