Annette Olsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Barne- og ungdomsklinikken

Sykehuset Østfold

Hun har bidratt med manusskriving og -bearbeiding.

Annette Olsen er LIS-lege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Annette Olsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media