Annette Larsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Annette Larsen

Annette Larsen
30.03.2001
Både Bjørn Moum i Tidsskriftet nr. 3/2001 (1) og Nils Hovdenak & Ellen Schlichting i 1998 (2) anfører i sine artikler at vaginalforløsning hos kvinner med ileoanal anastomose kan forløpe...