Anneke Steens

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Område for smittevern, miljø og helse

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med utforming av studien, innsamling og tolkning av data, utarbeiding og godkjenning av innsendte manuskript.

Anneke Steens er ph.d. og forsker.

Artikler av Anneke Steens
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media