Anne Werner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Werner

Anne Werner
18.10.2011
A patient who has chronic symptoms but no objective indications of a disease risks being perceived as problematic or troublesome, and the doctor risks appearing incompetent or not very compassionate...
Anne Werner
18.10.2011
Ved kroniske symptomer uten objektive sykdomstegn risikerer pasienten å bli oppfattet som problematisk eller krevende, og legen risikerer å fremstå som inkompetent eller lite forståelsesfull...