Anne Werner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Werner (f. 1968)

er sosiolog og dr.philos. med doktorgrad fra medisinsk fakultet. Hun er seniorforsker ved Forskningssenteret (HØKH), Akershus universitetssykehus.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: anne.werner@ahus.no

HØKH, Forskningssenteret

Akershus universitetssykehus

Artikler av Anne Werner
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media