Anne Wæhre

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Wæhre

Anne Wæhre, Martina Schorkopf
08.04.2019
We need to work together to build a society where children and adolescents freely can express their gender identity. As doctors working with children and adolescents with gender incongruence, we...
Anne Wæhre, Martina Schorkopf
08.04.2019
Vi må sammen jobbe for et samfunn der barn og unge fritt kan uttrykke sin kjønnsidentitet. Som leger som jobber med barn og unge med kjønnsinkongruens, står vi ofte i etisk utfordrende situasjoner,...