Anne Veddeng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne Veddeng er M.Sc., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus, leder i Norsk gynekologisk endoskopiutvalg og nasjonal representant i SIG –Technology & Innovations.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Hun har mottatt foredragshonorar fra Intuitive Surgical.

Artikler av Anne Veddeng
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media