Anne Torunn Mengshoel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Torunn Mengshoel

Hallgeir Tveiten, Arne Broch Brantsæter, Anne Torunn Mengshoel
26.11.2018
Mycobacteria are aerobic, non-spore-forming rod bacteria, are non-motile and acid-fast, i.e. they cannot be decolourised by acid-alcohol in special staining. Their growth rate is generally low, but...
Hallgeir Tveiten, Arne Broch Brantsæter, Anne Torunn Mengshoel
26.11.2018
Mykobakterier er aerobe stavbakterier som ikke danner sporer, er ubevegelige og «syrefaste», dvs. de lar seg ikke avfarge ved syre-alkohol-spesialfarging. Veksthastigheten er generelt lav, men...