Anne Tollan

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Tollan

Anne Tollan, Jeanette H. Magnus
20.02.2018
Misogyny is rife in medicine, but we don’t discuss it. It is time to call a halt to this. Sexual harassment is prohibited. According to Section 13 of the Equality and Anti-Discrimination Act,...
Anne Tollan, Jeanette H. Magnus
19.02.2018
Kvinnehat er utbredt i medisinen, men vi snakker ikke om det. Det må det bli slutt på. Seksuell trakassering er forbudt. Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13 er det definert som «...
Anne Tollan
04.10.2011
Jeg vil få kommentere «Utredning ved sterk mistanke om kreft» av Sølve Hodnestad i Tidsskriftet nr. 13 – 14/ 2011( 1 ). Jeg har ingen problemer med å støtte forfatteren i hans syn på at utredning...
Anne Tollan
27.05.2014
Myren & Melby skriver i sitt innlegg at de ikke kjenner til norske undersøkelser som tar for seg mangelfull opplæring i seksualitet ( 1 ). Jeg vil gjerne få korrigere dette med informasjon fra en...
Anne Tollan, Maja-Lisa Løchen
10.02.2015
Det var med interesse vi leste Petter Gjersviks «Fra redaktøren» ( 1 ) der han kommenterer gjeninnføring av karakterer ved medisinerstudiet i Oslo. I konklusjonen skriver han at det kunne innføres...