Anne Therese Tveter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Therese Tveter

Anne Therese Tveter, Sella Aarrestad Provan, Ellen Moholt, Kjetil Bergsmark, Nina Østerås
20.05.2021
According to the National Health and Hospital Plan 2020–23, the future health care services will require increased coordination and better use of competence and technology in order to meet the...
Anne Therese Tveter, Sella Aarrestad Provan, Ellen Moholt, Kjetil Bergsmark, Nina Østerås
19.05.2021
Utfordringene i fremtidens helsetjeneste vil ifølge Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–23 kreve økt samhandling og bedre utnyttelse av kompetanse og teknologi ( 1 ). For å realisere bærekraftige...