Anne Taraldsen Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: anne.taraldsen.heldal@sshf.no

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus

Anne Taraldsen Heldal er ph.d. og lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Artikler av Anne Taraldsen Heldal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media