Anne Taraldsen Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Taraldsen Heldal

Anne Taraldsen Heldal, Trond Oskar Aamo, Joachim Frost
02.01.2020
En kvinne i 40-årene fikk forskrevet opioider i forbindelse med et operativt inngrep. Forskrivningen eskalerte i etterkant til enorme doser som viste seg å skape utfordringer i det videre...
Anne Taraldsen Heldal, Svetlana Skurtveit, Philipp Paul Koren Lobmaier, John-Kåre Vederhus, Jørgen G. Bramness
08.11.2018
Alkoholbrukslidelser forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død ( 1 ). Dette er et stort problem både for pasienten og de pårørende. I tillegg har det også betydelige samfunnsmessige kostnader,...
Anne Taraldsen Heldal
11.12.2012
Takk for fin lederartikkel i Tidsskriftet nr. 19/2012 ( 1 )! Dette er en spennende diskusjon. På medisinstudiet blir det etter min oppfatning lagt altfor liten vekt på refleksjon omkring legens rolle...