Anne Taraldsen Heldal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Sørlandet sykehus

Anne Taraldsen Heldal er ph.d. og lege i spesialisering i rus- og avhengighetsmedisin.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Taraldsen Heldal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media