Anne Sophie von Krogh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Sophie von Krogh

Anne Sophie von Krogh, Anders Waage, Petter Quist-Paulsen
27.09.2016
Congenital thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) was first described by Irving Schulman in 1960 in a young girl with haemolytic anaemia, recurrent thrombocytopenia and bleeding tendency ( 1 )...
Anne Sophie von Krogh, Anders Waage, Petter Quist-Paulsen
27.09.2016
Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura ble første gang beskrevet av Irving Schulman i 1960 hos en ung jente med hemolytisk anemi, residiverende trombocytopeni og blødningstendens ( 1 )...