Anne Simonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Simonsen (f. 1967) er professor ved Avdeling for molekylærmedisin, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Hun er utdannet molekylærbiolog og har jobbet med autofagi siden 1999, først som forsker ved Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet, og siden som professor og gruppeleder ved Institutt for medisinske basalfag.

Artikler av Anne Simonsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media