Anne Schanche Selbekk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Stavanger

og

Rogaland A-senter

Forfatterbidrag: idé, utforming, design, metode, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manuskriptet samt godkjenning av innsendte versjon.

Anne Schanche Selbekk er ph.d., sosiolog, førsteamanuensis og tidligere ansatt som FOU-leder ved Rogaland A-senter.

Artikler av Anne Schanche Selbekk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media