Anne Schanche Selbekk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Schanche Selbekk

Terje Vevatne, Anne Schanche Selbekk, Rasmus Sand
07.10.2010
Ifølge statistikk fra Nordisk Medicinalstatistisk Komité ble det i Norge i 2008 solgt 65,7 døgndoser (DDD) per 1 000 innbyggere per dag av anxiolytika, hypnotika og sedativer ( 1 ). Sammen med noen...