Anne-Rita Øksengård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Rita Øksengård

Anne-Brita Knapskog, Knut Engedal, Geir Selbæk, Anne-Rita Øksengård
29.04.2021
Alzheimers sykdom er den hyppigste årsaken til demens i verden. Forekomsten vil øke betydelig i årene som kommer, i takt med at andelen eldre øker. Det er foreløpig ingen sykdomsmodifiserende...