Anne Marthe Boldingh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: amboldingh@gmail.com

Barne- og ungdomsklinikken

Akershus universitetssykehus

og

Institutt for klinisk medisin

Universitetet i Oslo

Hun har foretatt litteratursøk, tolket resultatene og forfattet manuskriptet.

Anne Marthe Boldingh (f. 1980) er postdoktor.

Artikler av Anne Marthe Boldingh
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media