Anne Marthe Boldingh

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Marthe Boldingh

Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
29.05.2018
Neonates that fail to breathe for themselves and/or have a slow heart rate immediately after birth should, according to Norwegian and international guidelines, undergo cardiopulmonary resuscitation...
Anne Marthe Boldingh, Anne Lee Solevåg, Britt Nakstad
28.05.2018
Nyfødte som like etter fødselen ikke puster selv og/eller har langsom hjerterytme, skal ifølge norske og internasjonale retningslinjer gjennomgå hjerte-lunge-redning (HLR) etter klart definerte...
Anne Marthe Boldingh
26.06.2017
Hjerte-lunge-redning hos barn fungerer godt med dagens retningslinjer. Anne Marthe Boldingh. Foto: Øystein Horgmo Et individ med fødselsasfyksi kan utvikle komplikasjoner som nyfødt, barn og voksen...