Anne Marte Næss

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Marte Næss

Mathias Nyman, Ina Charlotte Molaug, Anne Marte Næss, Torvald Espeland, Jan Pål Loennechen, Ole Christian Mjølstad
28.09.2020
Kardiovaskulær sykdom er den hyppigste dødsårsaken i den vestlige verden, med over 16 millioner dødsfall årlig ( 1 , 2 ). Av disse utgjør plutselig hjertedød en betydelig andel ( 3 ). Risikoen for...