Anne Marit Sand

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Fakultet for helse- og sosialvitskap, Campus Bergen

Høgskulen på Vestlandet

Hun har bidratt med idé, utforming og design, datainnsamling, analyse og tolkning, litteratursøk, utarbeiding og godkjenning av manus.

Anne Marit Sand er førstelektor emerita i sykepleievitenskap.

Artikler av Anne Marit Sand
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media