Anne Marit Bygdnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Marit Bygdnes

Anne Marit Bygdnes, Arve Kristiansen
19.04.2007
Psykotrope medikamenter omfatter antipsykotika, antidepressiver, anxiolytika, betablokkere brukt angstdempende, antiepileptika brukt stemningsstabiliserende og sentralstimulerende midler. Personer...
Anne Marit Bygdnes, Sven Olav Vea
15.10.2013
Søvnforstyrrelser rammer i større grad barn med kroniske lidelser enn friske barn. Miljøterapi har vist bedre langtidseffekt enn hypnotika både hos friske barn og barn med kroniske lidelser. Likevel...