Anne-Marie Gabrielsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Marie Gabrielsen

Anne-Marie Gabrielsen
03.06.2004
Ikke-invasiv ventilasjonsstøttebehandling brukes stadig mer som førstelinjebehandling ved akutt hyperkapnisk respirasjonssvikt hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom i vesteuropeiske land...
Anne-Marie Gabrielsen
16.06.2005
Jan Thomas Lien ble født 18.2. 1940. Han vokste opp i Bergen hvor moren var allmennpraktiker og faren geolog. Etter medisinstudier i Hamburg og spesialistutdanning ved Haukeland Sykehus kom han til...