Anne Marie Fenstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd

Haukeland universitetssjukehus

Hun har bidratt med innhenting og tolking av data, statistisk fremstilling av data, revisjon av manuskriptet og godkjenning av innsendte versjon.

Anne Marie Fenstad er cand.scient. og biostatistiker.

Artikler av Anne Marie Fenstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media