Anne Mari Sund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Mari Sund

Anne Mari Sund
08.01.2013
Tetzchner, Stephen von Utviklingspsykologi 2. utg. 880 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2012. Pris NOK 735 ISBN 978-82-05-39078-2 Dette er en norsk bok om utviklingspsykologi i ny og oppdatert...