Anne-Mari Holte Flusund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Radiologisk avdeling

Molde sykehus

Anne-Mari Holte Flusund er spesialist i radiologi og overlege

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne-Mari Holte Flusund
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media