Anne Luise Kirkengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Luise Kirkengen

Anne Luise Kirkengen
04.03.2004
Amiel, Stephen Heath, Iona Family violence in primary care 427 s, tab. New York: Oxford University Press, 2003. Pris GBP 33 ISBN 0-19-262828-3 WHO gav i oktober i fjor ut den første globale rapporten...
Anne Luise Kirkengen
18.12.2003
Ellinor Major gjør i Tidsskriftet nr. 19/2003 rede for utviklingen av Prosjekt traumatisk stress, som Statens helsetilsyn tok initiativ til i år 2000 ( 1 ). Den sentrale idé er å kartlegge...
Anne Luise Kirkengen
28.08.2003
Kari, Martinsen Fenomenologi og omsorg Tre dialoger. 2. utg. 150 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Pris NOK 249 ISBN 82-15-00228-5 Sykepleier, forfatter og dr.philos. Kari Martinsen, professor i...
Anne Luise Kirkengen
25.09.2003
Meira, Weiss The chosen body The politics of the body in Israeli society. 176 s. Stanford, CA: Stanford University Press, 2002. Pris USD 49,40 ISBN 0- 8047 -3272 - 8 Skrevet i utlendighet som en av...
Anne Luise Kirkengen
10.12.2002
Jeg takker kollega Ulrik Fredrik Malt for en kommentar til min kronikk om biomedisinens dysfunksjonelle teorigrunnlag. Men denne kommentaren har forvirret meg. Hvis jeg forstår riktig, så gir Malt...
Anne Luise Kirkengen
10.11.2002
The question is not, as for Hamlet, to be or not to be, but to belong or not to belong. Marcel Proust (1) Magesmerter, depresjon, svimmelhet og angst er blant de hyppigst forekommende helseplager en...
Anne Luise Kirkengen, John Nessa, Nina Husom, Nina Husom
10.03.2001
Erling Kayser Erling Kayser er død. Han ble født 15. juli 1926 og døde 18. januar 2001. En kollega, en venn, en inspirator og et forbilde er gått ut av våre liv. I...
Anne Luise Kirkengen
20.05.2000
Oppsamlet faglig erfaring fra mer enn 20 års allmennpraksis i møte med hovedsakelig kvinnelige pasienter i alle aldre, kvinner med ulik sosial tilhørighet og etnisitet, hadde påtvunget meg en svært...