Anne Lise Villumsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Lise Villumsen

Anne Lise Villumsen, Kjersti Mevik, Hans E. Fjøsne, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
12.11.2013
Metastases in the thyroid gland that give rise to clinical symptoms are rare, accounting for roughly 2 – 3 % of all malignant tumours seen in the gland in surgical biopsies ( 1 ). The incidence of...
Anne Lise Villumsen, Kjersti Mevik, Hans E. Fjøsne, Marianne B. Brekke, Olav A. Haugen
12.11.2013
Metastaser i glandula thyreoidea som gir kliniske symptomer er sjeldne, de utgjør omkring 2 – 3 % av alle maligne svulster i kjertelen i kirurgisk biopsimateriale ( 1 ). Forekomsten av metastaser i...