Anne Lise Kvalevaag

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Lise Kvalevaag

Eva Biringer, Miriam Hartveit, Oddbjørn Hove, Anne Lise Kvalevaag
03.06.2010
Ved Klinikk for psykisk helsevern i Helse Fonna har vi sidan 2003 bygd opp ein forskingsseksjon.Vi trur at erfaringane våre kan vere nyttige også for andre små helseføretak og avdelingar i...