Anne Lise Høyland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: anne.lise.hoyland@ntnu.no

Habiliteringstjenesten for barn og unge

St. Olavs hospital

og

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern (RKBU Midt-Norge)

Institutt for psykisk helse

NTNU

Hun har bidratt med idé, utforming/design av studien og tolking av data.

Anne Lise Høyland er ph.d., overlege og førsteamanuensis.

Artikler av Anne Lise Høyland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media