Anne Lise Børresen-Dale

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Lise Børresen-Dale

Arne K. Sandvik, Ole Støren, Kristin Nørsett, Astrid Lægreid, Anne Lise Børresen-Dale, Ola Myklebost
20.04.2001
Nylig offentliggjorde det internasjonale Humant genom-prosjektet den første, nesten komplette arbeidsskissen over den menneskelige arvemassen (genomet), og i løpet av 1 – 2 år forventer vi å kjenne...