Anne Line Stensjøen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Line Stensjøen

Anne Line Stensjøen
18.09.2017
Veksthastigheten til glioblastomer før behandling ser ut til å være assosiert med overlevelse. Foto: Bjørnar Brende Smestad Glioblastomer er aggressive, diffust voksende hjernesvulster med dårlig...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
A butterfly glioma is a glioma that involves both cerebral hemispheres by growing through the corpus callosum, the white matter tract that crosses the midline of the cerebrum. The result when the...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
A butterfly glioma is a glioma that involves both cerebral hemispheres by growing through the corpus callosum, the white matter tract that crosses the midline of the cerebrum. The result when the...
Anne Line Stensjøen, Ole Solheim, Erik Magnus Berntsen
11.02.2014
Et sommerfugl-gliom er et gliom som involverer begge hjernehalvdelene ved at det vokser gjennom corpus callosum, nervebanene som krysser midtlinjen i storhjernen. Når svulsten vokser symmetrisk i de...