Anne Katrine Eek

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

RELIS Sør-Øst

Avdeling for farmakologi

Laboratorieklinikken

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med datainnhenting og -bearbeiding, presentasjon av resultater og artikkelskriving.

Anne Katrine Eek er cand.pharm. med videreutdanning i klinisk farmasi. Hun er rådgiver og arbeider mye med antikoagulasjonsmidler.

Artikler av Anne Katrine Eek
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media