Anne Katrine Bergland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Anne Katrine Bergland er ph.d., spesialist i geriatri og i akutt- og mottaksmedisin, seksjonsoverlege ved Observasjons- og behandlingsavdelingen, Stavanger universitetssjukehus og seniorforsker ved Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling (SESAM), Stavanger universitetssjukehus.

Artikler av Anne Katrine Bergland
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media