Anne Helene Kveim Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Helene Kveim Lie

Anne Helene Kveim Lie
07.03.2017
The recently inaugurated president of the USA threatens to dismantle the largest health reform in a quarter of a century. There can hardly be any doubt that the USA has some of the best hospitals,...
Anne Helene Kveim Lie
07.03.2017
USAs nyinnsatte president truer med å avvikle den største helsereformen på et kvart århundre. Det er vel ingen tvil om at USA har noen av de beste sykehusene, de smarteste hodene og den nyeste...
Guri Aarseth, Bård Natvig, Eivind Engebretsen, Anne Helene Kveim Lie
14.01.2014
Legeerklæringen ved arbeidsuførhet er ment å gi svar på om folketrygdlovens krav til årsakssammenheng mellom sykdom og uførhet er oppfylt. Vi har tidligere hevdet at kvaliteten på legenes erklæringer...