Anne Gro Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Gro Pedersen

Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
The data quality in the Cause of Death Registry has been questioned ( 1 ). Many death certificates include logical or content errors ( 2 , 3 ), and the Cause of Death Registry has been criticised for...
Anne Gro Pedersen, Christian Lycke Ellingsen
05.05.2015
The Causes of Death Registry is a key basis for health monitoring and preparedness, production of statistics and research. It is therefore crucial that death certificates are of adequate quality. The...
Inger Johanne Bakken, Christian Lycke Ellingsen, Anne Gro Pedersen, Lilian Leistad, Jonas Minet Kinge, Marta Ebbing, Stein Emil Vollset
17.11.2015
Datakvaliteten i Dødsårsaksregisteret har vært omdiskutert ( 1 ). Mange legeerklæringer om dødsfall har logiske eller innholdsmessige feil ( 2 , 3 ), og Dødsårsaksregisteret er blitt kritisert for å...
Anne Gro Pedersen, Christian Lycke Ellingsen
05.05.2015
Dødsårsaksregisteret utgjør et viktig grunnlag for helseovervåking og beredskap, statistikkproduksjon og forskning. Derfor er det viktig at dødsmeldingene har tilstrekkelig kvalitet. Innføring av...