Anne Gro Pedersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Dødsårsaksregisteret

Avdeling for helsedata og mottak

Folkehelseinstituttet i Bergen

Hun har bidratt til innsamling av data og evaluering/tolkning samt revisjon av manus.

Anne Gro Pedersen er cand.mag. i statsvitenskap og seniorrådgiver.

Artikler av Anne Gro Pedersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media