Anne Freuchen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for barn og unges psykiske helse

Sørlandet sykehus Kristiansand

Hun har bidratt med idé til prosjekt, design av studiet, tolkning av data, litteratursøk, revisjon og godkjenning av manuset.

Anne Freuchen er ph.d., spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Freuchen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media