Anne Freuchen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Freuchen

Elisabeth Tallaksen Ulseth, Anne Freuchen, Unni Mette Stamnes Köpp
25.09.2019
Self-inflicted and accidental acute poisonings are a common reason for hospitalisation in departments of paediatric and adolescent medicine ( 1 – 3 ). Studies show that adolescents who self-harm have...
Elisabeth Tallaksen Ulseth, Anne Freuchen, Unni Mette Stamnes Köpp
23.09.2019
Selvpåførte og aksidentelle akutte forgiftninger er en vanlig årsak til innleggelse i barne- og ungdomsavdelinger ( 1 – 3 ). Studier viser at ungdom som skader seg selv har langt høyere risiko for å...
Vegard Øksendal Haaland, Marianne Bjørkholt, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
03.10.2017
Each year, more than 500 Norwegians take their own life. This figure is four times higher than the number of road traffic fatalities in 2015 ( 1 ). The causes of suicide are complex, difficult to...
Vegard Øksendal Haaland, Marianne Bjørkholt, Anne Freuchen, Ewa Ness, Fredrik A. Walby
02.10.2017
Hvert år tar over 500 mennesker i Norge sitt eget liv. Det er over fire ganger så mange som antall trafikkdøde i 2015 ( 1 ). Årsakene til selvmord er sammensatte, vanskelig å undersøke og bare i...