Anne Christie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Christie

Till Uhlig, Anne Christie
01.02.2007
Dagens behandling av revmatikere er preget av færre senger ved flertallet av revmatologiske sykehusavdelinger og kortere liggetid for pasientene ( 1 ). Det har foregått en dreining av den...