Anne Catrine T. Martinsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne Catrine T. Martinsen (f. 1974) har ph.d.-grad, er medisinsk fysiker, leder for Seksjon for diagnostisk fysikk og førsteamanuensis. Hun har bidratt med litteratursøk, utarbeiding, revisjon og godkjenning av innsendt versjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Intervensjonssenteret

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

og

Fysisk institutt

Universitetet i Oslo

Artikler av Anne Catrine T. Martinsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media