Anne Catrine T. Martinsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Catrine T. Martinsen

Bjørn Helge Østerås, Kristin Jensen, Hilde Kjernlie Andersen, Anne Catrine T. Martinsen
22.11.2016
Strålevernforskriftens dosegrense til øyelinsen for yrkeseksponerte er basert på utdaterte terskeldoser for strålingsindusert katarakt. Nyere studier har vist at skader kan forekomme ved vesentlig...
Trond Mogens Aaløkken, Georg Mynarek, Anne Catrine T. Martinsen
13.05.2014
I Tidsskriftet nr. 4/2014 presenterer Hatle og medarbeidere en lærerik kasuistikk om en gravid kvinne med akutt pustebesvær og akalasi ( 1 ). Pasienten ble innlagt med mistanke om akutt lungeemboli...
Georg Mynarek, Trond Mogens Aaløkken, Anne Catrine T. Martinsen, Odd Terje Brustugun
29.04.2014
Lungekreft er den kreftformen i Norge som tar flest liv ( 1 ). En vesentlig årsak til dette er at lungekreft oppdages så sent at to av tre pasienter er inkurable på diagnosetidspunktet. Man må anta...