Anne Cathrine Svenning

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne Cathrine Svenning

Elisabeth Skullerud, Olav M. Linaker, Anne Cathrine Svenning, Harald Torske
10.11.2000
Mennesker med psykisk utviklingshemning har høyere forekomst av psykiske lidelser enn normalbefolkningen. Anslagene varierer fra ca. 16 % til 85 % (1 – 3). Den store variasjonen i tallene skyldes...