Anne Cathrine Parelius Wammer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anne Cathrine Parelius Wammer (f. 1980) er lege i spesialisering i indremedisin, B-gren endokrinologi ved Medisinsk divisjon, Akershus universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anne Cathrine Parelius Wammer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media