Anne-Brita Knapskog

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hukommelsesklinikken

Geriatrisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Hun har bidratt med utforming, første utkast og innspill til litteratur, innhold og revisjon av manuset.

Anne-Brita Knapskog er overlege og leder av demensforskningsgruppen ved Hukommelsesklinikken.

Artikler av Anne-Brita Knapskog
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media