Anne-Birgitte Jacobsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anne-Birgitte Jacobsen

Anne-Birgitte Jacobsen
26.08.2004
Etter Knut Liseths artikkel om høydosebehandling med autolog stamcellestøtte i Tidsskriftet nr. 10/2004 ( 1 ) setter Dagfinn Albrechtsen i et innlegg i Tidsskriftet nr. 13/2004 tingene i rett...