Anna Stoinska-Schneider

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna Stoinska-Schneider

Helene Arentz-Hansen, Elisabet Hafstad, Vigdis Lauvrak, Anna Stoinska-Schneider, Vidar Jusnes Vang, Sari Ormstad, Brynjar Fure
29.05.2018
New health technologies must be assessed before they are introduced in the Norwegian Health Service to ensure that they are safe and effective. Mini-HTA can help prevent hospitals from adopting...
Helene Arentz-Hansen, Elisabet Hafstad, Vigdis Lauvrak, Anna Stoinska-Schneider, Vidar Jusnes Vang, Sari Ormstad, Brynjar Fure
28.05.2018
Nye metoder i helsetjenesten skal vurderes før de blir innført for å sikre at de er effektive og trygge. Mini-metodevurderinger kan forhindre at sykehusene tar i bruk uvirksomme eller skadelige...