Anna Nordhammer

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Anna Nordhammer er yrkeshygieniker/sivilingeniør ved Arbeidsmedisinsk avdeling, St. Olavs hospital.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Arbeidsmedisinsk avdeling tilbyr masketetthetstesting som konsulentoppdrag samt tilbyr utleie av instrumenter for tetthetstesting av åndedrettsvern.

Artikler av Anna Nordhammer
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media