Anna-Catharina Hegstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Anna-Catharina Hegstad

Anna-Catharina Hegstad, Lars Johan Materstvedt, Stein Kaasa
26.08.2004
Etisk refleksjon er en vesentlig del av medisinsk praksis. Noen vil gå så langt som å hevde at alle avgjørelser som tas innen helsevesenet har en etisk dimensjon. Hvordan vi behandler og forholder...