Anna Aasen Godøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klynge for forskning og analyse av helsetjenesten

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med idé, utforming/design og analyse av data.

Anna Aasen Godøy er ph.d., samfunnsøkonom og forsker.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Anna Aasen Godøy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media