Anna Aasen Godøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Klynge for forsking og analyse av helsetenesta

Folkehelseinstituttet

og

Avdeling for helseleiing og helseøkonomi

Institutt for helse og samfunn

Universitetet i Oslo

Forfattarbidrag: idé og design, tolking av resultat, revisjon av manuskript og godkjenning av innsend versjon.

Anna Aasen Godøy er ph.d. i samfunnsøkonomi, forskar og førsteamanuensis II.

Artikler av Anna Aasen Godøy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media