Ann Nystedt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann Nystedt

Helene Brenna Haakonsen, Ann Nystedt
28.04.2021
Two young, healthy doctors were diagnosed with deep vein thrombosis 27 and 29 days, respectively, after receiving the AstraZeneca ChAdOx1 nCoV-19 vaccine. Both had a negative D-dimer test and a low...
Helene Brenna Haakonsen, Ann Nystedt
28.04.2021
To unge, friske leger fikk påvist dyp venetrombose henholdsvis 27 og 29 dager etter at de fikk ChAdOx1 nCoV-19-vaksinen fra AstraZeneca. Begge hadde negativ D-dimertest og lav Wells-skår. En kvinne i...