Ann-Marit Sæbønes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ann-Marit Sæbønes

Ann-Marit Sæbønes
27.04.2006
Barn i barnevernet og deres foreldre er en sårbar gruppe som påkaller oppmerksomhet fra mange fagområder. Rapporter om barnas og foreldrenes helse tilsier at det må tas et krafttak for å samordne...